Previous Projects

Most of the shortlisted teaching materials, publications and studies were developed by us in a European or national grant framework.

  • Being able to act in the philosophy of sustainability – Increasing competences with Environmental Education

Czippán, K. – Albert, J. – Kray, Zs. – Kiszel, K. – Victor, A. – Vásárhelyi, T – Szabó, M., Kompetenciafejlesztés környezeti neveléssel – Cselekedni tudás a fenntarthatóság jegyében – Pangea PetényTanácsadó Kft., 2015. Available only in CD.

  • NatuREcycle – Playful Experience of Life-cycle of an aluminium can

Kiszel, K. – Kump, E. – Kray, Zs. – Szilágyi, E., Göncöl Foundation – IUCN CEC, 2014.

http://cectalksnature.org/naturecycle

  • Renewable energy for local development course PHOTOVOLTAIC ENERGY

Social and environmental aspects of photovoltaic systems for rural development, 2017

http://www.in2rural.ub.ro/index.php/proj-products  –> O7/A2: OER module of photovoltaic energy

  • Sustainable Energy Action Plan for the Municipality of Kisujszallas, Hungary

Kray, Zs. – Safian, F.: Kisújszállás város Fenntartható Energia Akcióterve – ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ – ENERGIAKLUB, 2016.

http://www.kisujszallas.hu/files/energiaklub_kisujszallas_seap_vegleges.pdf

  • Waste Academy – Educational material and experience-pedagogical collection for teachers, exhibition guides, community builders, greencollars.

Hanko, G. – Kump, E. – Kray, Zs., HulladékAkadémia – Oktatásisegédanyag és élménypedagógiai gyűjtemény pedagógusoknak, tárlatvezetőknek, közművelődési szakembereknek, közösségépítőknek, zöldgallérosoknak. p17-20 – ÖKO-Pack Kft., 2016, ISBN 978-963-12-5401-3

http://hulladek.eu/sites/default/files/content/promotionals/oktatoanyag_ingyenes.pdf

  • Curious Club – Interactive science talent program for children

Bugyulófalva Szociális Szövetkezet, 2016. Available only in CD.

http://bugyulo.hu/kivancsiak-klubja

  • CuriousFruit–Health education program forchildren

Bugyulófalva Szociális Szövetkezet, 2018. Available only in CD.

  • Human capacity development in regional approach

Sziva D. – Czippan K. Tananyagmodulok a Humánkapacitások fejlesztése térségi szemléletben. Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit NKft.,Cz&K Consulting.2018, electronic manuscript