Cz&K Consulting

Cégünk egy évtizede nyújt kreatív tanácsadási, képzési és kommunikációs megoldásokat a képzésfejlesztés és ökológiai szemléletformálás területén. Általános és középiskoláktól a felsőoktatási intézményeken át a felnőttképzési központokig, vállalatokig számos partnerrel dolgoztunk és dolgozunk, hogy megtaláljuk, közösen fejlesszük az intézmények és csoportok számára legmegfelelőbb tartalmakat, módszereket, képzési módokat a fenntarthatóságot szolgáló nevelés, oktatás érdekében.

Célunk, hogy stratégiai megközelítéssel, kreatívan gazdagítsuk a tanterveket, tananyagokat, foglalkozásokat, tanácsokkal, továbbképzésekkel támogassuk az oktatással foglalkozó, az oktatást fontosnak tartó intézmények munkáját. Meggyőződésünk, hogy az oktatás és szemléletformálás feladata, hogy támogassa az egyéni és közösségi tanulást, úgy, hogy figyelembe veszi, kiegészíti a meglévő ismereteket és élményszerű tapasztalatszerzésre építve fejleszti a tanulni szándékozók kompetenciáit.

Munkatársaink több éves tapasztalattal rendelkeznek hazai és nemzetközi projektek irányításában, értékelésében, a kommunikációban és a fenntarthatóság oktatásában. Műhelyeket, előadásokat, tréningeket tartunk és tervezünk, közreműködünk kampányokban, akciókban, kiadványokat, hagyományos, vizuális és digitális tananyagokat fejlesztünk annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a fenntartható fejlődés felé történő elmozduláshoz szükséges kultúra- és viselkedésváltáshoz.

Arcok a Cz&K mögött

Czippán Katalin – alapító, ügyvezető, fenntarthatósági szakértő

A Cz&K Consultingban a 2011. évi alapítása óta folyamatosan, elsősorban hazai és nemzetközi oktatási, kommunikációs programokban, projekteken, kampányokon dolgozom szakmai vezetőként, fejlesztőként, tanácsadóként, képzőként vagy projektmenedzserként. Valamennyi munkám meghatározó eleme, hogy az eredmény, a folyamat vagy a megközelítés hozzájáruljon egy fenntartható jövő alakításához. Szakmai tapasztalataimat széles körben szereztem a természetben tartott nomád táboroktól, az oktatási szektor minden szintjén keresztül a szakpolitikai döntéshozatalig.  Tapasztalt projektmenedzser, valamint a nemzeti és nemzetközi programok és projektek koordinátora vagyok. Vezettem a legrégebbi magyar egyetem pályázati irodáját, 2007 óta az IUCN Oktatási és Kommunikációs Bizottságban aktív vezetőjeként, 2016-tól pedig elnökhelyetteseként veszek részt

Kray Zsuzsanna – ERASMUS+ projekt vezető és környezet kutató

Környezettudományi kutató vagyok, a fenntarthatóság és annak oktatása területén tevékenykedem. Évek óta dolgozom Európai Unió által támogatott projektekben (ERASMUS + KA2, LIFE, Interreg), emellett a Magyar Nemzeti Ügynökség hivatalos ERASMUS+ értékelője vagyok. Tapasztalataim nemcsak a pályázatírásban, a partnerség kiépítésében, a hálózatépítésben és a projektek megvalósításában rejlenek, hanem szellemi termékek előállításával is foglalkozom, mint például oktatási anyagok, tantervek, oktató játékok fejlesztésével a fenntarthatóság, éghajlatváltozás, és hulladékgazdálkodás területén. Több évig külföldön élve tapasztalatokat szereztem multikulturális környezetben, és mivel az Természetvédelmi Világszövetség Oktatási és Kommunikációs Bizottsága (IUCN CEC) világméretű hálózatának is tagja vagyok, szakmai kapcsolataim nemzetközi szinten is megnyíltak.

Sziva Dániel – senior tanácsadó, tréner, humánökológus

Mindig is érdekeltek társadalmi összefüggések, a „miértek” és a fenntarthatatlan életmódunk mögött meghúzódó okok. Az ELTE szociológia (BA) majd humánökológia (MA) szak elvégése óta az oktatás- és szervezetfejlesztés területen dolgozom tanácsadóként, trénerként, fenntarthatósági szakértőként. Főként digitális és e-learning tartalomfejlesztéssel (ökológiai attitűd- és szemléletváltást célzó programok, tananyagok, IKT játékok, óratervek) és fejlesztési folyamatok menedzsmentjével foglalkozom a fenntarthatóságra nevelés és természettudományos tehetséggondozás területén. Emellett képzéseket, pedagógustréningeket és műhelymunkákat vezetek.

Az évek során a különböző projektekben és piackutatóként megszerzett tapasztalataimak köszönhetően projektmonitoringhoz és értékeléshez kapcsolódóan kérdőívek, felmérések (attitűdmérés, igény- és elégedettségmérés, projekthasznosulás) és jelentések készítésével, adatelemzéssel, illetve kvalitatív interjúzással is foglalkozom.

Legutóbbi kutatásom a fenntarthatóság nevelés európai gyakorlatainak összehasonlító elemzése volt, melyben a magyar „Zöld Föld” fenntarthatósági taneszközcsomaghoz kapcsolódóan 11 európai ország alaptantervét hasonlítottam össze. Jövőbeli phd témámban arra keresem a választ, hogy hogyan érhetők el fenntartható, környezetbarát viselkedésváltozások, viselkedéstervezési elméleteken alapuló eszközökkel, illetve játékokból átvett mechanizmusokkal.

Kiszel Anna – vizuális kommunikációs és általános asszisztens

Tanulmányaimat média és vizuális kommunikáció irányban végeztem. Több éves vendéglátóipari tapasztalat után kerültem a céghez gyakornokként. Egy évet töltöttem egy PR kommunikációs cégnél, ahol a projekteket képi világgal láttam el, és általános adminisztrációban is rám számítottak. Ma már emellett a kreatív ötletelésben is részt veszek, és segítem a szervezet, illetve a futó projektek vizuális kommunikációját és háttértámogatást nyújtok. Fontos számomra a csapatmunka, és egymás más munkájának segítése. A környezetünkkel való törődés és a természet védelme kisgyerekkorom óta fontos, így nevelkedtem. Örömmel dolgozom a Cz&K Consulting szakmailag felkészült, környezettudatos csapatában, akikkel remekül segítjük egymás munkáját, és sokat tanulhatok, és fejlődhetek.

Thurzó Orsolya – projekt menedzser és humánökológus

Projekt menedzserként és humánökológusként dolgozom a cégnél, jelenleg nemzetközi projektek megvalósításában és szakanyagok kidolgozásában veszek részt és szakmai kommunikációs feladatokat végzek. Több nagy budapesti egyetemen dolgoztam, ahol a projektkoordinációban, nemzetközi kapcsolattartásban és kommunikációban szereztem komoly tapasztalatokat. A cégünkben végzett munkám mellett konferenciákat, pódiumbeszélgetéseket szervezek és moderálok a környezeti fenntarthatóság és az ökológia témakörében neves egyetemek részvételével. Tagja vagyok lakóhelyem városi zöld kerekasztalának, amely szervezet a város képviselő testületével dolgozik együtt.

Partnerek és támogatók

Kapcsolat

Cz&K Consulting Kft.

info [kukac] czk-solution.eu