PAPPUS Projekt

A ERASMUS+ program által támogatott PAPPUS projektben a Cz&K Consulting külső értékelőként a lengyel partner (GKS Gedania 1922) megbízásából. Meggyőződésünk, hogy a jól végzett folyamatos értékelés és visszajelzés segíti a projekmenedzsment munkáját, a partnerek együttműködését egymással, az oktatási intézményekkel és hozzájárul a projekt keretében készülő szakanyagok, képzések magas színvonalához.

PAPPUS – Plants and Play Producing Universal Skills

Az értékelés során:

  • folyamatos visszajelzést nyújtunk a menedzsment és a partnerek részére a projekttermékek- és folyamatok minőségének biztosítása érdekében,
  • értékeljük a projekt hatásait és fenntarthatóságát,
  • szükség esetén segítséget nyújtunk a konfliktusok minél sikeresebb megoldásában.

Munkánk során igényekhez illeszkedve, projektre szabottan, előre meghatározott kritériumok mentén elemezzük a folyamatokat és a kimeneteket, a résztvevők visszajelzései alapján támogatjuk a projekt gördülékeny megvalósítását.

Az értékeléskor hagyományos (pl. igény- és elégedettségmérési kérdőívek, interjúk) és interaktív értékelő eszközöket (pl.: Blob tree, szófelhő) alkalmazunk annak érdekében, hogy ne csak hasznossá, hanem élvezetessé is tegyük a közös munkát.

A PAPPUS projektről bővebben

A PaPPUS projektben öt ország hat partnerintézménye működik együtt egy olyan program kidolgozásán, amely segít a gyerekeket és fiatalokat közelebb hozni természetes környezetükhöz a növényekkel való játékos kapcsolódáson keresztül. A növényekkel való kapcsolat megjelenhet a természetes környezet, a kertészet, a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, vagy bármely, a növényeket érintő területen keresztül. Ez a kapcsolat azon túl, hogy közelebb visz a természet működésének megértéséhez, tágabb értelemben véve is fejlesztő hatású, hiszen tudatosságra nevel és a jövőbeni hivatás megtalálásához és kiteljesítéséhez is hozzásegíti a fiatalokat.

A projekt eredményei:

  • Ingyenesen elérhető eszköztár, növényeket a fókuszba helyező tanítási anyag
  • Online tréninganyag az eszköztár használatára
  • Akkreditált pedagógusképzés

Partnerek:

További információk: